Zusters van Maria van Pittem

Print Friendly, PDF & Email

ZUSTERS VAN MARIA VAN PITTEM

De zusters van de Sint-Kruise stichting van de Zusters van Maria van Pittem verhuisden eind 1930 naar de nieuwe klooster- en aanpalende schoolgebouwen in de Pastorieweg die op 18 december van dat jaar door de toenmalige bisschop van Brugge, Henricus Lamiroy, werden ingewijd. Meer dan een halve eeuw hebben vele zusters van die congregatie, voornamelijk aan de plaatselijke jeugd, onderwijs gegeven; hun belangrijkste taak naast missionering en bejaardenzorg.
Klik hier voor een tabel waarin alle Zusters van Maria van Pittem die in Sint-Kruis geboren zijn, worden vermeld. In de tabel staan achtereenvolgens: de familienaam, de doopnaam (voornaam), de kloosternaam, het jaar van geboorte en, indien reeds overleden, de plaats en het jaar van overlijden. 
Het roosvenster in de kloosterkapel, een voorbeeld van plaatselijk religieus erfgoed 
In de nok van de westmuur van de kapel van het klooster van de Zusters van Maria in de Pastorieweg in Sint-Kruis schittert een kleurrijk roosvenster, verdeeld in vier medaillons. Bovenaan prijkt de gekroonde Heilige Maria, patronnes van de Orde, met haar koninklijke mantel, zetelend in een veld van witte lelies.