Neos

Print Friendly, PDF & Email
NEOS SINT KRUIS: voor info en activiteiten
 
Elke senior (vanaf 55+ ) met culturele interesses en bereid tot sluiten van vriendschappen is er welkom.
Neos is de nieuwe benaming van het CRM van vroeger.
Dit is een beweging voor senioren gegroeid uit het vroegere NCMV en CMBV.
NCMV was een beroepsvereniging voor middenstanders en vrije beroepen; CMBV was de tegenhanger voor vrouwen van dezelfde rangen.
CRM is ontstaan in de jaren 72, en dit om dat er een behoefte was om de uittredende middenstanders op te vangen in een vrijetijdsbeweging.
CRM Sint Kruis is gestart in 1976 met als eerste voortrekkers:
Maria Joncheere –De Graeve, Mevrouw Van Hal, Mevrouw Rachel Duron en nog enkele mannelijke leden, die ik niet weet.
Een tiental jaar terug is de naam veranderd in Neos.
Doelstellingen van Neos:
Het is een bruisende vereniging voor actieve senioren met een brede interesse: cultuur uitstappen,  reizen, sport en ontspanning.
Er zijn momenteel 220 afdelingen en meer dan 36000 senioren zijn er lid van.
Voordrachten, worden ter plaatse gegeven en vormen gezellige bijeenkomsten.
Halve dag uitstappen, dagreizen, dagjes cultuur worden op regelmatige tijdstippen georganiseerd.
Dit alles wordt in goede orde geleid door een actieve bestuursploeg van vrijwilligers, deze wordt ondersteund door een nationaal en provinciaal secretariaat  met elf vrijgestelden.
Er is ook een website waar je de nationale, provinciale en plaatselijke activiteiten kunt terugvinden:  www.Neosvzw.be/ sint Kruis
Neos behartigt ook de belangen van de senioren in een seniorenadviesraad die de contacten legt met de plaatselijke besturen van de gemeente of het land ja zelfs met Europa
Neos luistert, formuleert standpunten en verdedigt ze.
Ook solidariteit wordt hoog in het vaandel gedragen; Er wordt verantwoordelijkheid opgenomen voor wie het minder goed heeft. Vb. Trias, een Ngo, actief in Afrika, Latijns Amerika en Azië worden gesteund vanuit Neos.
Dit is een korte schets van onze beweging.