Vrienden van Lourdes

Print Friendly, PDF & Email
Het werk ‘De vrienden van Lourdes’ beoogt van uit zijn stichting de godvrucht tot Maria te bevorderen en zo veel mogelijk mensen in staat te stellen op bedevaart te gaan naar Lourdes.
In ’t begin van elk jaar zetten een aantal vrijwilligers zich in om het lidgeld op te halen. Dit lidmaatschap geeft u de kans een reisbeurs te winnen van 400 €.
Ze moet gebruikt worden voor een Lourdesbedevaart.
– hetzij voor het lid zelf
– hetzij voor een familielid
– hetzij voor een zieke
De boodschap van Lourdes is geen andere dan die van het Evangelie, de weg gaan naar de diepte van het eigen bestaan.
Lourdes groeide uit tot wat vandaag ter plaatse fier “de wereldhoofdstad van het gebed” wordt genoemd.
Na de corona-periode is de werkgroep niet opnieuw opgestart. Bedevaarten naar Lourdes zijn nog altijd mogelijk via het bisdom.