Bijbels leerhuis, de kleine profeten. 2024-2025

Print Friendly, PDF & Email

Dit werkjaar willen we op stap gaan met de ‘kleine profeten’.
Het zijn er twaalf in getal. ‘Klein’ slaat op de dikte van hun boeken, niet op de kwaliteit van hun boodschap. En twaalf is nu
eenmaal een speciaal bijbels getal.

We willen dit jaar met zes van hen op stap gaan om ons te verdiepen in hun boodschap:

Jona, Hosea, Amos, Habakuk, Micha, Joël.

Wat bezielde hen, wat was hun boodschap, in welk tijdsgewricht waren ze actief? Ze wisten zich door God geroepen om te spreken tot Gods volk. Om te waarschuwen, om op te roepen tot bekering en om heilloze wegen te verlaten. En tegelijk spreken ze bij God ten beste, dat Hij het volk zou sparen en geduld hebben. Ze zitten als het ware tussen hamer en aambeeld. Waarschuwen dat God het nu wel gehad heeft met zijn volk en tegelijkertijd rekenen op Gods barmhartigheid en liefde voor zijn volk.
Daarnaast stelt zich ook de vraag wat deze profeten ons vandaag te zeggen hebben. Welke spiegel houden zij ons voor?
Kunnen zij ons vandaag bemoedigen en inspireren of ook tegen de haren inwrijven? Ze vertellen niet alleen onheilsprofetieën, ze nemen het ook op voor ons zoekende en verdwalende mensen. Ze profeteren ook visioenen van herstel en hereniging in de liefdesrelatie tussen God en mens.

‘De kleine profeten geven ons, elk op hun manier, een boeiend antwoord en nodigen ons uit om in het eigenhart te kijken.
Scheur uw hart, om de profeet Joël te herhalen. Tegelijk bieden ze ons een hoopvol perspectief. De moeilijkheid en de ontrouw
hebben niet het laatste woord. Micha geeft de verwachting van een komende Koning en Joël van herstel en overvloed.’ (Dries
Geeraert).
We gaan op pelgrimstocht met de kleine profeten dwars door het leven, van oase naar oase door de woestijn. Een steentje in
de schoen hier, een struikelsteen daar, een rotsblok die de weg verspert. Telkens weer openen zich nieuwe kansen en mogelijkheden. Weet dat als je op de rots slaat, er water uitkomt. Samen op weg beluisteren we de bijbelse woorden en leggen we die op ons leven vandaag. En biddend gaan we verder, brandde ons hart niet zoals Hij voor ons de weg ontsloot?

Praktische informatie
Leerhuis 12: De Kleine Profeten.
Groep PE St.Trudo Assebroek en PE Marta en Maria Sint-Kruis

Inschrijven
Je schrijft in voor 23 augustus 2024 door de antwoordstrook te bezorgen aan je groepsverantwoordelijke of online via
www.ccv.be/brugge
Nadat we je mail ontvangen hebben, krijg je een mail met de
betalingsgegevens.
Deelnameprijs: 35 euro (deelnemersmap)
Plaats bijeenkomst: Trudocentrum
Prins Filiplaan 10A
8310 Assebroek

Data
18/9; 16/10; 13/11/2024; 15/01; 19/02; 19/03; 30/04/2025
telkens om 19u.

Begeleiders:
Arnold Traen arnold.traen@telenet.be
Joris Vancoppenolle joris.vancoppenolle@ccv.be

Terugsturen of mailen naar
Secretariaat PE Sint-Trudo Assebroek
Prins Filiplaan 10A
8310 Assebroek

050 354655
secretariaat@sinttrudo.net