Beleid

Print Friendly, PDF & Email
De Pastorale Eenheid Sint Kruis is een geloofsgemeenschap waarin de parochies Heilige Kruisverheffing en Sint-Thomas van Kantelberg Male een eenheid vormen. De parochie Sint-Franciscus van Assisi fusioneerde december 2015 met de parochie Heilige Kruisverheffing. Met ingang van 1 september 2015 werd het beleid van de parochie Sint-Franciscus en de parochie Heilige Kruisverheffing samen gevoerd wegens de sluiting van de kerk Sint-Franciscus in 2016.

De parochies zijn van oudsher een belangrijke manier waarop de Kerk vorm heeft gekregen. Aan alle mensen die het wensen biedt een parochie alles wat nodig is om te leven als christen. Zij doet dat met grote gastvrijheid en openheid, ook voor zoekende mensen.Om die opdracht in haar vele facetten te kunnen blijven aanbieden, bundelen de parochies van Sint-Kruis hun krachten en vormen samen een pastorale eenheid.In onderlinge solidariteit en samenwerking zorgt de pastorale eenheid voor een rijk aanbod van verkondiging en geloofsverdieping,  kwaliteitsvolle eucharistievieringen en er is bijzonder veel aandacht om het geloof te beleven en te verdiepen in de dienstbaarheid. Ook het materieel en financieel beleid van de pastorale eenheid gebeurt centraal. De kerkfabrieken staan in voor het materiële beheer van de kerkgebouwen.

Het dagelijks bestuur van de Pastorale Eenheid Sint-Kruis wordt waargenomen door een beleidsteam onder leiding van E.H. Hugo Pieters.

Het bestuur van de Pastorale Eenheid bestaat uit een pastoraal beleid (stuurgroep) en een materieel-financieel beleid (de kerkfabrieken).

De stuurgroep van de Pastorale Eenheid coördineert de samenwerking van de parochie Heilige Kruisverheffing en Sint-Thomas van Kantelberg. De stuurgroep is samengesteld uit medewerkers van beide parochies.
Vanuit het CCV bisdom Brugge wordt  de stuurgroep begeleid door
Kristien Verschueren, Potterierei , 8000 Brugge
050/44 49 53

Op de parochie Heilige Kruisverheffing en Sint-Thomas van Kantelberg is er een pastorale beleidsploeg die de geloofsgemeenschap draagt en het beleid uitvoert. Per parochie is er ook nog een ruim adviesorgaan.

BELEID PASTORALE EENHEID ST- KRUIS 

vanaf 16 oktober 2022

Pieters Hugo, pastoor federatiesintkruis@gmail.com
Reyniers Sabine sabine.reyniers@telenet.be
de Smet Nicole nicole.de.smet@telenet.be
Coussement Sabine sabine-cous@skynet.be
Rogissart Guy guy.rogissart@skynet.be
Verhelle  Bart, diaken bart.verhelle@live.be
Devoghel Johan hilde.johan@telenet.be
Delameillieure Hilde hilde.johan@telenet.be
Lecompte Lien, parochieassistente kerkenlien@gmail.com
BELEIDSGROEP SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

werd ontbonden bij de vorming van de Pastorale Eenheid op 16 oktober 2022

Pieters                  Hugo, pastoor federatiesintkruis@gmail.com 
Delameillieure Hilde hilde.johan@telenet.be
Devoghel  Johan hilde.johan@telenet.be
De Smet Nicole  nicole.de.smet@telenet.be
Lecompte Lien kerkenlien@gmail.com
Verhelle Bart, diaken bart.verhelle@live.be 

 

BELEIDSGROEP HEILIGE KRUISVERHEFFING

werd ontbonden bij de vorming van de Pastorale Eenheid op 16 oktober 2022

Pieters
Hugo, pastoor
federatiesintkuis@gmail.com 
Lecompte Lien kerkenlien@gmail.com
Rogissart
Guy
guy.rogissart@skynet.be 
Coussement
Sabine
sabine-cous@skynet.be 
Reyniers
Sabine
sabine.reyniers@telenet.be