Goede doelen

Print Friendly, PDF & Email

FRANS BYL, priester in zending,  Kameroen

Frans Byl, afkomstig van St. Kruis, priester gewijd in 1969, is sedert vele jaren “priester in zending” geweest: hij behoort tot ons bisdom, maar werkte voor een bisdom van de Jonge Kerken. Eerst meerdere jaren in Kongo, daarna  een aantal jaar in Kameroen, op diverse plaatsen en in diverse functies: catechese, administratie van het bisdom, parochiepastoraal.

“Het bisdom Maroua-Mokolo waar ik toen werkte, telde 1.600.000 inwoners, 36 parochies. Nog geen 5% van de bevolking is katholiek gedoopt. De overgrote meerderheid is bij de traditionele natuurgodsdienst.

Ongeveer 55 % van de bevolking was minder dan 20 jaar oud. Slechts 30 % van die jongeren volgde de lagere school en in het middelbaar zijn de meisjes de grote afwezigen.

De evangelisatie begon in 1975 met catechisten uit de buurtparochie Mokong waar franse paters van de Heilige Geest werkten. Niettegenstaande de druk van de islam zijn velen katholiek geworden. Eerst kwamen ze samen in de schaduw van een grote wilde vijgenboom. Daarna, in 1982, werd de eerste kleine kapel gebouwd in leem, met stro op het dak. In 1992 volgde de bouw van een polyvalente zaal die ook dienst deed als kapel. In 2007 begon ik de bouw van een grote kerk.

Pastoraal zijn er 2 prioriteiten: enerzijds de begeleiding van de 36 basisgemeenschappen in evenveel dorpen en de opleiding van groepsverantwoordelijken en catechisten, anderzijds het versterken van de dialoog met de islam en de families die de traditionele godsdienst blijven aanhangen (de grootste groep).

In de parochie leven meerdere ethnies met elk hun eigen taal. Vroeger waren zij vijanden en nu hebben ze geleerd in vrede en zelfs in vriendschap samen te leven. Dankzij de evangelisatie zijn ze evenwaardige broeders en zusters geworden.

De christenen behoren tot de meest arme groepen van de bevolking en hebben geen eigen gronden.  Ze worden door de moslims misprezen en geminacht.

De parochiale equipe van 4 zusters en 1 priester deed haar best om naar hen te luisteren, naar hun noden, moeilijkheden en verlangens. Ze deden zoveel mogelijk aan vorming om hen te leren getuigen van hun geloof. Leven tussen mensen met een andere geloofsopvatting en andere praktijken roept vragen op over ons eigen geloof.

De dialoog met andersgelovigen blijft moeilijk, we proberen de gastvrijheid te beleven met iedereen. Iedereen is welkom op de parochie. Door de ontwikkelingsprojecten rond drinkwater, onderwijs en gezondheidszorg, openen we een weg voor iedereen, doen we een stap vooruit om samen te werken.

Mijn taak als pastoor in Zamay was  zoveel mogelijk alle initiatieven tot gemeenschapsvorming te steunen en te begeleiden. Dit lukte door de steun van het thuisfront.”

We kregen de vraag voor extra-steun voor nieuwe fietsen voor de 36 catechisten. Zij betalen 9 euro, de parochie legt er 81 euro bij.

Nu zijn er  in Zamay naast 3 zwarte zusters ook 2 zwarte priesters werkzaam en ik verblijf ondertussen terug in België.
 
Financiële steun kan met fiscaal attest vanaf 40 euro op SOS Scheut Ninoofsesteenweg 548 1070 Brussel
op BE82 0000 9019 7468 met vermelding EJF 02 237 005  BYL Studiebeurzen
 

Meer informatie via:   franciscusbyl@gmail.com

 

ASHA-HOPE, India en Sri Lanka

Asha-Hope geeft aan arme, kwetsbare kinderen kans op onderwijs en wil zo een teken van hoop zijn om hen een betere toekomst te geven. Het project werd opgericht door Zuster Claire Boelens van de Zusters van Liefde van Jezus & Maria, na een inleefreis naar India en na het uitbreken van de Tsunami in Sri Lanka.

U kunt een kind uit een arm gezin of een tehuis één jaar school laten lopen via een bijdrage van 25€ (30€ vanaf 2012).  Momenteel kunnen dankzij deze individuele sponsoring al meer dan 700 kindjes onderwijs volgen in de instellingen van de Zusters van Liefde van Jezus & Maria.

Uiteraard kunt u ook sponsoren via een gift  voor het aankopen van materiaal voor de scholen en de tehuizen.

Financiële steun via overschrijving op rekeningnummer  BE33 7332 3350 0046,  Asha-Hope.

Meer informatie via:  An Venneman, E. Van Bredenestraat 11, 8340 Sijsele  anvenneman@telenet.beclaire.boelens.zvl@telenet.be

Voor de website van Asha-Hope klik hier

 

 

CALCUTTA SPONSOR AID, India

Dit onderwijsproject voor kinderen, dat nu 21 jaar bestaat, en door priester Jan Rossey hier in de parochie H.Kruisverheffing werd binnengebracht, zorgt voor de volledige schoolopleiding, opvang in hostels, voeding, gezondheidszorg en aangepaste kledij van kinderen. Maar daarnaast steunt CSA ook nog een aantal andere projecten, die telkens de gehele gemeenschap waartoe de kinderen behoren ten goede komen, zoals bijvoorbeeld waterputten in afgelegen dorpen. In Calcutta heeft een ploeg mensen de verantwoordelijkheid op zich genomen om dit project ter plaatse uit te bouwen.

Je kan dit project financieel steunen door een maandelijkse sponsorbijdrage van 12,40 euro per kind. Dit kan het best

met een bestendige opdracht op rekeningnummer BE26 7380 1354 1929 van Calcutta Sponsor Aid.  (met fiscaal attest).

Elke sponsor ontvangt een fiche met foto en gegevens van het gesponsorde kind en zijn familie. Er is een driemaandelijkse nieuwsbrief

en geregeld bijeenkomsten voor alle sponsors.

Rond Kerstmis en/of Pasen ontvangt de sponsor een briefje van het sponsorkind. De kinderen hebben een centraal correspondentieadres.

Meer informatie via:

Calcutta Sponsor Aid, p/a Mevr. Greta Vermeersch-Lagae, H. Verriestlaan 99, 8560 Gullegem

 056 42 15 90     a.vermeersch@telenet.be

Calcutta Sponsor Aid, p/a  Mevr. Regine Boydens-Vanhecke, Zannekinstraat 19, 8020 Oostkamp.

Meer informatie via de website, kik hier

KISANTU, Jan en Irena Becu-Lefever

In de lente 2009 rijpte bij Gerda Becu en Jef Van Torre uit Varsenare en Irena Lefever en Jan Becu uit St.-Kruis de droom om een missie te ondernemen naar Kisantu (Bas-Congo) waar 10 westvlaamse zustergemeenschappen, verenigd in de federatie Virgo Fidelis, een missiepost draaiende houden. In het najaar 2009 lanceerden zij een financiële inzamelactie m.o. het financieren van de aankoop van een maniokmolen voor het broussedorp Nsanda. Het resultaat overtrof de verwachtingen. Er kon ook financiële steun gegeven aan Camer, een scholingscentrum voor straatkinderen, aan Solfa, een organisatie die zich met steun van de KUL inzet voor de medische verzorging van fistelpatiënten, en aan zuster Cécile van de missiepost die met gerichte steun de schrijnendste armoede bij suikerzieken, TBC-lijders en aidspatiënten weet op te vangen. Door de band met de KUL lopen er ook Congolese artsen in opleiding stages in Belgische ziekenhuizen, ook in het AZ St.-Jan te Brugge.

Jan en Irena verkopen voor dit project zelf gemaakte confituur aan 2,50 euro per bokaaltje, alsook gesteriliseerde soep van biologische groenten.

Meer informatie bij:

Irena en Jan Becu-Lefever, Polderstraat 4, 8310 St.Kruis  050 35 80 40

Voor de website, klik hier

 

 

FOUNDATION FOR CHILDREN IN NEED, India

Enigszins toevallig kwamen Tom Chitta en zijn echtgenote dokter Geetha Yeruva in de parochiekerk Heilige Kruisverheffing getuigen over hun inzet als katholieke lekenmissionarissen in India. Het was Moeder Theresa zelf die ooit tot Geetha zei: “Jij moet iets doen voor de armen!” Zij werd dokter, en zet zich nu, samen met haar man, ten volle in om de armoede op een heel efficiënte wijze te bestrijden.

Als stichters van de Foundation for Children in Need hebben ze een heel netwerk uitgebouwd van medewerk(st)ers en diverse projecten opgezet om tegemoet te komen aan de vele noden van de arme Indische bevolking in het bijzonder op het platteland in de staat Andhra Pradesh in het zuid-oosten van India. Daartoe organiseren ze ook een heel systeem van sponsoring, giften en studiebeurzen. Kinderen kleding, voeding, huisvesting en opleiding geven, schooltjes bouwen of ondersteunen, maar ook gratis gezondheidszorg bieden in de dorpen, en mensen van ter plaatse een elementaire medische opleiding geven, zodat ze zelf als dorpsdokter kunnen optreden, behoort tot hun aktiviteiten; hun speciale aandacht gaat ook naar de zorg en de opleiding van vrouwen, bv. als naaister, maar ook naar ouderen voor wie passende zorg voorzien wordt of tehuizen gebouwd worden.

Een reeks indrukwekkende realisaties, mede dank zij internationale, vooral Amerikaanse sponsoring. Daarom ook verblijven ze een deel van het jaar in de Verenigde Staten. Op hun terugweg naar India, kwamen ze enkele dagen logeren bij mensen van St-Kruis die ze hadden leren kennen in India. Sumathi, zelf van Indische afkomst, trok namelijk enige tijd geleden met haar man Luc naar India op zoek naar haar roots, en kwam zo in haar geboortedorp toevallig in contact met Tom en Geetha. Ze kwamen er onder de indruk van hun werk en wilden hen daarbij steunen.

Meer informatie bij:

Luc, Sumathi en Rani, Maalse Steenweg 97, 8310 St. Kruis

Voor de website, klik hier