Kerkfabriek

Print Friendly, PDF & Email

Een kerkfabriek is een openbare instelling die de materiële middelen beheert, nodig voor de uitoefening van de eredienst in de parochie. In Vlaanderen zijn de kerkfabrieken onderworpen aan het gezag van de kerkelijke overheid en aan dat van de burgerlijke overheid. Het beheer van de kerkfabriek wordt opgedragen aan de kerkraad. Driejaarlijks is er gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad, door middel van een herverkiezing door de kerkraad zelf. Hierbij kan iedereen die katholiek is, woonachtig is in de gemeente(s) van de desbetreffende parochie, en minstens 18 jaar oud is en zelf niet bezoldigd wordt door de kerkfabriek, zich kandidaat stellen. Deze kandidaten worden aan de parochiegemeenschap publiek gemaakt. De kerkraad kiest in hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

In Brugge zijn er drie centrale kerkbesturen die als gesprekspartner van het gemeentebestuur fungeren. Zij krijgen o.a. van de verschillende kerkfabrieken een meerjarenbegroting, waarin zij de prioriteiten bepalen.

 KERKFABRIEK HEILIGE KRUISVERHEFFING 
Vandenbroeke Dina victor.blaton@skynet.be
Snauwaert Marc penningmeester  
Snauwaert Cécile secretaris  
Pieters Hugo lid van rechtswege federatiesintkruis@gmail.com
Vanparys Maurice voorzitter
Viane Johan lid
KERKFABRIEK SINT THOMAS VAN KANTELBERG 
De Smet Nicole voorzitter
Van Eeghem Luc lid
Pieters Hugo lid van rechtswege federatiesintkruis@gmail.com
Proot Filip lid
Devoghel Johan secretaris johan.devoghel@telenet.be
 Dhont Ronny penningmeester dhontronny9@gmail.com
CENTRAAL KERKBESTUUR 3                             
Pieters Hugo aangestelde vertegenwoordiger federatiesintkruis@gmail.com
Snauwaert Marc voorzitter
Vanparys Maurice secretaris maurice.vanparys@skynet.be
Duyck Johan Lid
Vandille Guido expert
Segaert Francky lid