Oecumene

Print Friendly, PDF & Email

VERBROEDERING MET SLEAFORD

Binnen het kader van de oecumenische link tussen het anglicaanse bisdom Lincoln en de katholieke bisdommen Nottingham en Brugge, werd enkele jaren geleden een verbroedering gestart tussen de parochie Heilige Kruisverheffing en de anglicaanse parochie Saint-Denys te Sleaford in Lincolnshire.

 

GESCHIEDENIS VAN DE ‘LINK’ LINCOLN – BRUGGE – NOTTINGHAM.
Midden de jaren zeventig zocht het Anglicaanse bisdom Lincoln naar oecumenische contacten met een katholiek bisdom op het vasteland. Daartoe bracht men in 1978 een bezoek aan Brugge. Het jaar daarop werd vanuit Brugge een tegenbezoek gebracht aan Lincoln. Zo is de ‘link’ begonnen. Sinds 1981 is het katholieke bisdom Nottingham als volwaardige partner in de link betrokken.
Eén van de stichtende leden van de link, Mgr. E. Laridon, hulpbisschop van Brugge, sprak vaak over het belang van ‘kleine stappen’: van meet af aan werd dit een sleutelwoord in onze werking en bezinning.
Veel personen en groepen brachten sindsdien een bezoek aan de drie bisdommen. Regelmatig was er een uitwisseling van predikanten en professoren theologie. Er waren bezoeken van koren, jongerengroepen en jonge priesters of diakens. Scholen in Lincoln en Brugge legden contacten met elkaar. Ook zijn er pogingen om parochies met elkaar te verbinden.
 
De verbroedering met de Anglicaanse parochie Saint-Denys te Sleaford.

De verbroedering tussen de parochie Heilige Kruisverheffing en Sleaford is een van deze pogingen. Even een korte historische schets.

Priester Jan Rossey bezocht Lincoln voor het eerst in 1983. Sindsdien is hij sterk met de oecumenische link verbonden.

Op de parochie Heilige Kruisverheffing werd dan ook telkens naar aanleiding van de week van de eenheid, bijzondere aandacht gegeven aan de oecumene met Lincoln.
In 1999 kwam Anthony Dolan, een katholiek priester van het bisdom Nottingham en lid van het Engelse comité voor de Link, hier de homilie verzorgen.
 
In 2001 kwam de katholieke kanunnik Michael Bell naar hier. Ondertussen is hij parochiepastoor van de katholieke parochie in Sleaford. Tijdens zijn bezoek hier, verbleef John Patrick, pastoor van de anglicaanse parochie St.-Denys te Sleaford op de St.-Annaparochie. Tijdens dit verblijf werden de eerste contacten gelegd en werd voorzichtig de mogelijkheid van een twinning, een verbroedering, geopperd.In juni 2002 kwam John terug voor een uitgebreidere kennismaking en werd afgesproken om een twinning te starten.In 2003 en 2004 kwam Alyson Buxton, toenmalig medepastoor van St.-Denys hier de homilie verzorgen. John Patrick kwam met een delegatie uit Sleaford voor het kerkjubileum in september 2003. Naar aanleiding van de H. Bloedprocessie en van bijeenkomsten met het diocesaan comité voor de Link was hij vaak op de pastorie te gast.
 
Van zijn kant bezocht priester Jan Sleaford voor het eerst in oktober 2002 naar aanleiding van het plaatselijk patroonsfeest. In mei 2003 brachten Geert, Gisèle en Nicole en Bernard, samen met priester Jan een bezoek aan de Engelse vrienden. In 2004 waren Anita ,Ernest en Andrée de reisgenoten. Priester Jan verzorgde er telkens de homilie.
In mei 2006 bracht het koor een gewaardeerd bezoek aan Sleaford en aan de kathedraal van Lincoln. Diaken Wilfried bezocht samen met de voorzitter van de Link, Henk Laridon, de voorzitters van het Engelse comité, John Patrick en Anthony Dolan. Ook dit werd een boeiende en interessante reis.
In 2007 verzorgden John Patrick en priester Jan de homilie in elkaars parochie.
 
Ook de jaren die erop volgden werden de bezoeken heen en weer voortgezet. Priester Jef Quaghebeur begeleidde reeds tweemaal een delegatie uit Sint-Kruis en er kwam reeds drie keer een delegatie uit Sleaford op tegenbezoek. Op donderdag 22 augustus tot zondag 25 augustus 2013 verwelkomden we 11 mensen uit Sleaford. De werkgroep ‘oecumene’ van de parochie Heilige Kruisverheffing zette daarvoor een boeiend programma op, met o.a. een bezoek aan de Westhoek met zijn oorlogsverleden.
 
In het weekend van 12 oktober 2014 mochten we Alan en Jayne uit Sleaford op onze parochie verwelkomen. Ze brachten enkele dagen in St-Kruis door, en brachten ons de volgende boodschap van hun nieuwe pastoor, Father Philip, over. Hierbij de vertaling. Tussen haakjes: Alan heeft zich kandidaat gesteld om priester te worden, hij wil zich in ieder geval graag in dienst stellen van de Kerk. We wensen hem hierbij veel geluk toe!   

Beste vrienden van Sint-Kruis,

Op het moment dat jullie deze brief lezen, zal ik mijn eerste jaar als priester van St-Denys in Sleaford gevierd hebben. Dit jaar is heel snel voorbijgevlogen, maar één van de hoogtepunten was het bezoek aan onze kerk van een groep uit Sint-Kruis.

Toen ik voor het eerst nadacht over Sleaford als nieuwe post, voor mij als parochiepriester, was ik erg aangemoedigd dat St-Denys een goed onderbouwde link met een kerk in België had.

Door het feit dat ik doorheen de jaren in verschillende landen en continenten heb gewerkt, ben ik internationaal georiënteerd. Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is dat elke lokale kerk haar plaats binnen de universele Kerk van Christus herkent en dat oecumenische en internationale links fundamenteel zijn om ons een deel te voelen van de universele kerk.

En zo was het met grote vreugde dat ik jullie mocht verwelkomen in St Denys, hoewel het bezoek voor jullie eerder als een tweede thuiskomst was en het ter versteviging van oude vriendschappen was. Mijn vrouw en ik waren verheugd jullie te ontvangen in de nieuwe  pastorie en om nieuwe vriendschappen op te bouwen die hopelijk van lange duur zullen zijn.

We kijken uit naar het wederbezoek in 2015, wanneer we de prachtige stad Brugge en onze zusterkerk in Sint-Kruis mogen bezoeken. Nog belangrijker is dat ik erg op zoek ben om wegen te vinden om de link tussen onze beide kerken zowel verder te ontwikkelen als te versterken, zodat wanneer ik de fakkel doorgeef aan een nieuwe priester, over vele jaren de link met Sint-Kruis niet alleen nog zal bestaan, maar nog sterker zal zijn dan hij nu al is.

Met Gods zegen,

Fr. Philip

 

 
Je merkt het: er is al heel wat bezoek heen en weer. Zo leren mensen elkaar kennen, leren ze elkaar waarderen en worden ze vrienden. Dit is dan ook het voornaamste doel van de verbroedering: elkaar leren kennen, leren waarderen, leren van elkaar, vrienden worden en zo vanaf de basis groeien naar meer eenheid tussen onze Kerken. Iemand vroeg: “Wat is het eigenlijke verschil tussen de Kerken?” Het antwoord was: “Het eigenlijke verschilt niet.” We belijden hetzelfde geloof, we bidden dezelfde gebeden, we lezen dezelfde Bijbel. Wij komen samen rond dezelfde Christus. Door al te menselijke geschiedenis zijn de Kerken uit elkaar gegaan. Wij willen dan ook langs een heel menselijke weg terug naar elkaar toe groeien.
 
De laatste reis was in 2019.
 
GEBED
Wij bidden U, Heer Jezus Christus
om eenheid
de eenheid tussen allen
die Uw naam belijden
de eenheid tussen mensen
van alle landen en kleuren
de eenheid in de gezinnen,
laat de wind van de verdeeldheid
er het vuur niet doven
de eenheid in ons hart
dat wij niet
verdeeld, verbrokkeld geraken
vijandig aan ons zelf,
omkleed ons
met het naadloos kleed
uit één stuk geweven
waarin Gij voor ons hebt geleden
Mgr. E. Laridon
 
SITUERING
Bisdom Lincoln
– Anglicaans, Church of England
– gesticht in 1072
– omvat Lincolnshire
– bevolking: 912.000
– bisschop Christopher Lowson sinds 12/11/2011
 Bisdom Brugge
– Rooms-katholiek
– gesticht in 1559, heropgericht in 1834
– omvat de provincie West-Vlaanderen
– bevolking: 1.119.000
– bisschop Jozef De Kesel
Bisdom Nottingham
– Rooms-katholiek
– gesticht in 1850
– omvat het grootste deel van Nottinghamshire en Derbyshire, heel Leicestershire, Lincolnshire en Rutland.
– bevolking 4.250.000
– bisschop Malcolm McMahon OP
 
kaart 1 – Engeland met in kleur de bisdommen Nottingham en Lincoln
kaart 2 – het bisdom Lincoln


Interessante links

Parochie Sleaford: www.stdenys.fsnet.co.uk
Bisdom Nottingham: www.nottingham-diocese.org.uk
Bisdom Lincoln: www.lincoln.anglican.org
Kathedraal Lincoln: www.lincolncathedral.com
Engelse kathedralen: www.englishcathedrals.co.uk 

Fotoalbum

– Sleaford: kerk en pastorie

– Lincoln: kathedraal buiten en binnen
 
   
– bezoeken in 2003 – 2004 – 2006