KWB Sint-Kruis

Print Friendly, PDF & Email
KWB, Kristelijke WerknemersBeweging, wil zoveel mogelijk werknemers verenigen en hen mogelijkheden tot ontmoeting aanbieden. Het sociaal-cultureel werk van KWB brengt mensen niet zomaar bijeen. Werknemers krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen, om zich te ontplooien en te vormen. Ze worden daarbij ook uitgedaagd om zinvol en creatief bezig te zijn in hun vrije tijd. KWB wil meebouwen aan een rechtvaardige samenleving waarin de werknemers echt mee tellen. KWB verdedigt daarom de bekommernissen en de belangen van alle werknemers. KWB wil meer invloed uitoefenen op beslissingen in de economie en in de politiek. Samen opkomen voor een veilig verkeer, een gezond leefmilieu, inspraak en gelijke kansen in het onderwijs, een sociaal Europa, een degelijke sociale zekerheid…
Meer informatie over de plaatselijke werking bij
voorzitter Dhr Paul Thevelein,
L. Debruynestraat 39
050 35 19 58