OKRA

Print Friendly, PDF & Email
(vroeger Kristelijke Bond der Gepensioneerden, KBG)
 
OKRA
In 1948 werd de KBG opgericht in de schoot van CM-Sint-Kruis voor gepensioneerde werknemers, arbeiders en bedienden. Sinds 2006 heet de beweging OKRA: een beweging van, voor en met 55 plussers. OKRA staat voor een Open, Kristelijke, Respectvolle en Actieve beweging. Contact en vriendschap staan centraal.
Aanbod: fietstochten, kooklessen, museumbezoek, cursus Photoshop, voordrachten, samenzang, dans, bloemschikken, uitstappen en reizen, discussienamiddag over zingeving, kookles, sport (OKRA-Trefpunt Sint-Kruis).