Scholen

Print Friendly, PDF & Email
 
 
Toen Jezus was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen:
Jullie zijn het zout van de aarde.
Jullie zijn het licht van de wereld.Mt. 5,1-2 13-16
 
 
Binnen de Pastorale Eenheid volgen heel wat kinderen en jongeren
onderricht in de scholen van het katholiek onderwijs.
We verwijzen u naar de website van deze scholen voor meer informatie.
 

SCHOLEN

telefoon

mailadres

BuBa Het Anker (afdeling De Polder) 050 69 26 24 bubao-hetanker@de–kade.be
DE ZONNETUIN LAGER EN KLEUTER 050 35 89 09 directie@zonnetuin.be
VBS KANTELBERG MALE LAGER EN KLEUTER 050 35 14 25 directie@kantelberg.be
MOZAIEK LAGER EN KLEUTER 0495 32 12 10  info@basisschoolmozaiek.be
Mia   MIDDELBAAR 050 35 11 69 info@miabrugge.be
SINT-ANDREASLYCEUM SINT-KRUIS KLEUTERSCHOOL 050 28 85 10 kleuter@sask.be
SINT-ANDREASLYCEUM SINT-KRUIS LAGER
050 28 85 10 lagere@sask.be
SINT-ANDREASLYCEUM SINT-KRUIS HUMANIORA 050 28 85 10 humaniora@sask.be