Koren

Print Friendly, PDF & Email

HISTORIEK VAN HET GEMENGD KOOR CANTATE

In 1965 werd in de schoot van de toen nieuwe parochie Sint-Franciscus te Sint-Kruis Brugge een koor opgestart. Dit “parochiaal koor Cantate” groeide vooral onder leiding van de Heer Paul Blondelle uit tot een vierstemmig koor dat zich tot het betere religieuze werk richtte. De opvoeringen werden vastgelegd op een tiental eucharistievieringen tijdens het kerkelijk jaar.
Bij de laatste deelname aan de West-Vlaamse provinciale koorwedstrijden in 2002 kon het koor zich klasseren in 2de afdeling.
Onder de leiding van de Heer Paul Schalembier wilde het koor de aanvankelijke doelstellingen om kwalitatief goede kerkdiensten te verzorgen bij tijd uitbreiden met de vertolking en uitvoering van ook profane en eigentijdse werken.
De enthousiaste vriendengroep telt momenteel een 20-tal leden en komt wekelijks op maandagavond samen om te repeteren. Het koor luistert een vijftal vieringen op per jaar.
Op 19 november 2005 vierde het koor zijn 40-jarige bestaan met een concert. Ze brachten er in samenwerking met enkele “verrassende” vrienden klassieke en hedendaagse koormuziek met invloeden uit diverse culturen.
Ondertussen werd in 2011 het dirigeerstokje doorgegeven aan een jonge musicus, pianist
Adriaan Debbaut (tel. 050/34 11 79 of   adriaan.debbaut@gmail.com).
Nieuwe koorleden met brede interesse voor verscheidene muziekgenres zijn van harte welkom.