Doopsel Sint-Kruis Brugge

Print Friendly, PDF & Email

Je laten dopen is zoveel méér

dan een mooi moment in het leven.

Het is je gedragen weten

door God en de christelijke gemeenschap.

Het is kiezen voor een levenslang engagement

in de voetsporen van Jezus Christus.

 

 

 

‘Ga, en maak alle volkeren tot leerling;

doop hen in de naam van de Vader, De Zoon en de Heilige Geest,

en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.

Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen,

tot aan de voleinding van de wereld.’

(Matteüs 28, 19-20)

 

 

Kies jij voor een leven als christen? 
Willen jullie zich als ouders engageren
voor de geloofsgroei van jullie kindje?

Neem dan contact op
met de pastoor of de diaken
om het doopsel te bespreken.