Acolieten

Print Friendly, PDF & Email
MISDIENAARSR.K. Parochie H. Norbertus
Kiezen om misdienaar te zijn is geen evidente keuze. 
Geloven is voor heel wat jongeren niet echt “in” en daarom vraagt het heel wat moed en zelfvertrouwen om uiting te geven aan je jeugdig en groeiend geloof. Misschien moet je zelfs een beetje “lef”  hebben om de blikken van je klasgenoten te trotseren.
En toch…misdienaars zijn geen “watjes”, het zijn jongeren met pit, die de liturgie mee willen helpen verzorgen. Achter elk wit kleed schuilt een heel unieke, creatieve en blijmoedige jongere. Vieringen helpen dragen, getuigt van veel dynamisme.
 
Wat doen we?
Bij de start van het nieuwe werkjaar (september) verzorgen we samen met alle misdienaars de startviering. Iedereen heeft een taak en de jongsten krijgen het kruisje omgehangen als uitdrukking van hun engagement. Na een inlooptijd van een aantal maanden zijn ze nu “gediplomeerd” acoliet. Een receptie wordt hen en hun ouders en familie aangeboden als blijk van waardering. Het andere jaar zoeken we een alternatief.  

Bij feestelijke vieringen stellen onze misdienaars hun talenten ten dienste van de medewerkers op de parochie. Zij helpen opdienen op de receptie na de viering en afwassen nadien en dat wordt heel erg geapprecieerd. Natuurlijk mogen zij ook een broodje en een glaasje meepikken. 

De trouwe gezichten tijdens de vieringen zijn voor pastoor Hugo een houvast en een grote hulp. 
Kerk zijn kan ook op deze manier.
Een groep volwassenen staan achter deze misdienaars en zorgen voor de organisatie van de werking.
 

Een parochie in het Heuvelland probeert je met dit filmpje aan te moedigen om misdienaar te worden. 

Heb jij er zin in? Neem contact op met de parochieassistente.