Landelijke Gilde

Print Friendly, PDF & Email
Oorspronkelijk sociaal-culturele vereniging van land- en tuinbouwers, is de Landelijke Gilde nu gericht naar de landelijke bevolking in het algemeen en iedereen die begaan is met het platteland. De Landelijke Gilde houdt een zestal activiteiten per jaar waaronder themavergadering, feestvergadering, fietstocht, wandeling met gids, enz..
Jaarmis: zondag na 1 december.
 
Voor meer informatie over de LG kan je terecht bij
 
Dhr. Johan Martens, jjc.martens@telenet.be