Nieuwjaarstoespraak van Johan

Print Friendly, PDF & Email

Beste Mensen,

Eindelijk, na drie lange jaren heb ik nog eens het laatste woord. Normaal is dit
pastoor Hugo op het einde van de mis…of diaken Bart als Hugo het niet
vergeet. Ja, de vredeswens is soms aanleiding tot wat haantjesgedrag. Maar er
gebeuren geen ongelukken, gelukkig maar. Even opgezocht, de vorige
nieuwjaarstoespraak was op 11 januari 2020.
Eerst en vooral moet ik proficiat wensen aan al deze jonge ouders die hier
aanwezig zijn. Hun kindje is in het afgelopen jaar gedoopt in onze pastorale
eenheid Marta en Maria. Proficiat dat je het nog belangrijk vindt om je kindje
te laten dopen in de kerk. Dit verdient een applaus van alle aanwezigen hier.

En toch mensen is deze nieuwjaarstoespraak er één met een lach en een traan.
In de laatste drie jaren is er wel een en ander veranderd binnen onze kerk.
Corona heeft er zwaar ingehakt. Wij zijn veel trouwe mensen verloren,
maanden waren de deuren van de kerken gesloten alsof de innerlijke mens niet
belangrijk was. We werden weggerukt van onze gemeenschap en moesten
meestal met de eigen individuele riemen roeien. En dat had zijn prijs, dat zien
we in het gemeenschapsleven en ook in onze kerkgemeenschappen. We zijn
met veel minder die het geloof beleven op de manier van 3 jaar geleden.
Maar er is ook veel gebeurd in die 3 jaren, grote veranderingen, nieuwe
initiatieven en ook minder prettige gebeurtenissen. Vele zaken zijn wat onder
de radar gebleven. Ik probeer enkele memorabele momenten naar voor te
halen.
Een grote verandering is dat we niet meer over twee afzonderlijke parochies
spreken, De Heilige Kruisverheffing en Sint Jozef in Sint-Kruis en Sint-Thomas
van Kantelberg in Male, maar van de pastorale eenheid Marta en Maria. Ja, hier
zetten we de vrouw op het voorplan, maar ook de dienstbaarheid en de
gastvrijheid, 2 belangrijke zaken die we willen realiseren samen met jullie. De
pastorale eenheid werd officieel opgericht op zondag 16 oktober 2022. Je zou
kunnen spreken van een jong blaadje onder de pastorale eenheden in bisdom
Brugge. Vooraf waren er jaren denkwerk en pittige discussies, met vallen en
opstaan. Maar we zijn er. Even het team van de pastorale eenheid voorstellen,
voor zover ze hier zijn. Ze zullen eens zwaaien. Pastoor Hugo, Diaken Bart, Lien
Lecompte, Sabine Coussement, Sabine Reyniers, Guy Rogissart, Hilde

Delameillieure en ikzelf. Nicole De Smet kon er helaas niet bij zijn vandaag. De
vrouwen zijn in de meerderheid maar we staan ons mannetje.
Ja, intussen toch wat praktische info. Boven ons hoofd ligt een nieuw dak, dus
geen emmers meer bij hevig regenweer. Maar de essentiële restauratiewerken
aan de kerk van Sint-Kruis laten op zich wachten. Hiervoor is een gebed
blijkbaar niet voldoende. Maar ja, het geld is blijkbaar op en zonder geld kun je
weinig doen.
De zusters van Maria van Pittem zijn vertrokken uit Male. Zuster Alphonsine,
zuster Viviane en zuster Cecile verhuisden naar het klooster in de pastorieweg
in Sint-Kruis. En nog is het niet gedaan. Ook het klooster in Sint-Kruis sluit
binnenkort de deuren. De zusters worden wat ouder en de zorg wordt te zwaar
om het allemaal zelf te beredderen. Rond Pasen trekken de zusters weg uit St
Kruis. En wij die dachten dat de paasklokken altijd goede dingen meebrachten,
nu nemen ze ze mee.
En daar sta je dan met een leeg kloostergebouw in Male. Maar zie, enkele
mensen zetten de schouders onder een nieuw project, de welzijnsschakel
Kantel komt tot volwassenheid. Het kloostergebouw wordt grondig
gerenoveerd en er komen 5 woongelegenheden voor mensen met minder
kansen. Een grondige renovatie was wel nodig zodat de nieuwe bewoners niet
plots een dak op hun hoofd zouden krijgen. Uren werk voor de aannemer.
Maar vooral het vrijwilligerswerk is ongelooflijk intens. Ik noem geen namen, ik
zou er toch maar vergeten en dat is onrecht aandoen aan velen. Kantelwonen,
kantelhuis voor maandelijkse voedselbedeling, de kantelspirit, kantelkantine,
kantelklas, digitale kantelstek …. en zeker niet te vergeten, ’t Couvent dat een
nieuw elan kreeg en beschikbaar is voor ieder die iets wil organiseren. Je kunt
niet zeggen dat je er niets meer van weet. Ook als pastorale eenheid proberen
wij dit alles te steunen passends in de visie van Marta en Maria. Trouwens, kijk
gerust eens op de website kantelbrugge.be om alles te ontdekken. En ja, er
staat ook een rekeningnummer hoe je deze welzijnsschakel kan steunen. Je
weet wel, waar er geen geld is, kan je niet bouwen.
Wat staat er ons nog te wachten? We namen de optie om in onze pastorale
eenheid ook Troostplekken op te richten. Het rouwen neemt heden ten dage
andere vormen aan en gaat misschien verder dan enkel troost zoeken voor het
gemis van onze dierbare overledenen. Het kan een rust- en mijmerplaats
worden in het drukke leven en in een wereld die bol staat van veranderingen,
jammer genoeg met vele onzekerheden. Maar, terug naar de troostplekken.

Binnen in de kerk van Sint-Kruis hangt een kunstwerk rond troost. Het
kunstwerk is van de hand van Natalie Beelprez, de tekst is van Hilde
Delameillieure. Het geheel moet nog wat verder aangekleed worden maar je
kan er mijmeren en een kaarsje branden. Trouwens, de kerk van Sint-Kruis is
elke dag open, je kan er steeds vrijblijvend binnenlopen…en achteraf weer
buitenlopen natuurlijk. Dank aan de kerkraad van Sint-Kruis om hier de
financiële middelen voor beschikbaar te stellen.
Hier in Male wordt de troostplek ingericht in de tuin van de kerk. Een
kunstwerk van de hand van Filiep Vanden Berghe met tekst van onze Hilde
wordt bevestigd aan de muur van de kerk, dit is de muur hier achter mij maar
aan de buitenkant dan. Het geheel wordt afgewerkt met een moderne bank en
beplantingen. Je zult er zelfs een vredesduif kunnen zien, gevormd door de
voorjaarsbloeiers. Maar misschien moet je toch een drone meebrengen met
een cameraatje aan, dan wordt het nog veel makkelijker. Hier moeten we het
stadsbestuur van Brugge bedanken die dit wil sponsoren op de openbare
domein. Het wordt een plek in Male waar je kunt verwijlen en tot rust komen.
Naar aanleiding van de troostplekken was er hier in de kerk van Male een
Troostconcert met het Gents Madrigaalkoor onder leiding van Johan Duyck,
onze bekende organist die vele zondagsvieringen opluistert…als hij niet met
vakantie is in Barcelona, pardon…les gaan geven is in Barcelona. Het was een
prachtig concert dat een mooie opener was naar aanloop van de realisatie van
de troostplekken.
Zo, nu zijn we weer wat bijgespijkerd. Tijd om af te sluiten.

Naar aloude traditie nodig ik jullie allen uit voor de receptie
Ik wens jullie allen, op de valreep, een gelukkig nieuwjaar, werkend naar
eenheid in verscheidenheid voor alle mensen binnen onze PE Marta en Maria.
Uw kapoen
Johan
29 januari 2023

Foto’s van dit gebeuren zijn terug te vinden in foto-album