Davidsfonds

Print Friendly, PDF & Email

Davidsfonds Sint-Kruis

Davidsfonds Sint-Kruis maakt deel uit van een omvangrijk cultuurnetwerk dat tegelijk jeugd- en volwassenen- boeken uitgeeft, grote (De Nacht van de Geschiedenis, de Zomerzoektocht, Toast Literair en Vlaanderen zingt Kerst,…) en plaatselijk kleine evenementen organiseert, cursussen op niveau aanbiedt en reizen met een meerwaarde opzet.
Het Davidsfonds focust in alles wat het doet op taal, geschiedenis en kunst. De beweging is in 1875 opgericht als de katholieke tegenhanger van het vrijzinnige Willemsfonds en genoemd naar kanunnik Jan Baptist David met als leuze ‘voor godsdienst, taal en vaderland’. Het totale ledenaantal stabiliseert de laatste jaren rond de 50 000.
 
Davidsfonds Sint-Kruis bestaat sedert 24 november 1927 en telt momenteel een 50-tal leden. De afdeling organiseert de laatste jaren meestal hoogstaande culturele activiteiten in samenwerking met andere DF- afdelingen of met plaatselijke socio-culturele verenigingen: concerten, voordrachten, toneelopvoeringen, fietstochten, samenzang, uitstapjes en bezoeken. Meer cultuur voor meer volk!
 
Voor inlichtingen over de plaatselijke werking en alle activiteiten van het Davidsfonds Sint-Kruis kunt u terecht bij: