Archief overledenen Sint-Kruis Brugge

Print Friendly, PDF & Email

In de parochiegemeenschappen van Sint-Kruis is het al lang een goede gewoonte om op een bepaald tijdstip de groep parochianen te gedenken die het voorbije jaar gestorven zijn en kerkelijk werden begraven. Hun namen worden daartoe afgedrukt op een gedachtenisprentje. Vroeger waren deze jaarbidprentjes, zoals ze in de volksmond worden genoemd, ter beschikking tijdens de misvieringen van de plaatselijke kermiszondagen, maar sedert enige tijd worden ze uitgedeeld tijdens de dienst van Allerzielen op 2 november. De families van de betrokken overledenen vinden dan op het gedenkprentje hun overledene terug in de opgesomde rij van overledenen, gerangschikt volgens sterfdatum. In de tabellen kunt u de jaarbidprentjes per parochie raadplegen.

 

De Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis bewaart graag deze overlijdensdocumenten omdat ze het plaatselijk gemeenschapsleven bestudeert. Schenkingen van jaarbidprentjes van de parochies van Sint-Kruis worden in dank ontvangen door Johan Duyck, Pastorieweg 3 Sint-Kruis, tel. 050 358818

PASTORALE EENHEID MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

Allerzielen 2022  
Allerzielen 2023  
   
   
   
   
   

 

PAROCHIE HEILIGE KRUISVERHEFFING
Kermis 1973 Kermis 1986 Kermis 1999 Allerzielen 2012
Kermis 1974 Kermis 1987 Kermis 2000 Allerzielen 2013
Kermis 1975 Kermis 1988 Kermis 2001 Allerzielen 2014
Kermis 1976 Kermis 1989 Kermis 2002 Allerzielen 2015 
Kermis 1977 Kermis 1990 Kermis 2003 Allerzielen 2016 
Kermis 1978 Kermis 1991 Kermis 2004 Allerzielen 2017 
Kermis 1979 Kermis 1992 Kermis 2005 Allerzielen 2018 
Kermis 1980 Kermis 1993 Kermis 2006 Allerzielen 2019 
Kermis 1981 Kermis 1994 Kermis 2007 Allerzielen 2020
Kermis 1982 Kermis 1995 Kermis 2008 Allerzielen 2021
Kermis 1983 Kermis 1996 Kermis 2009   
Kermis 1984 Kermis 1997 Allerzielen 2010  
Kermis 1985 Kermis 1998 Allerzielen 2011   

 

PAROCHIE SINT-FRANCISCUS
Allerzielen 1979 Allerzielen 1994  Allerzielen 2009
Allerzielen 1980   Allerzielen 2010
Allerzielen 1981 Allerzielen 1996 Allerzielen 2011
Allerzielen 1982 Allerzielen 1997 Allerzielen 2012 
Allerzielen 1983 Allerzielen 1998 Allerzielen 2013 
Allerzielen 1984 Allerzielen 1999 Allerzielen 2014 
Allerzielen 1985 Allerzielen 2000 Allerzielen 2015
Allerzielen 1986 Allerzielen 2001  
  Allerzielen 2002  
Allerzielen 1988 Allerzielen 2003  
  Allerzielen 2004  
     
Allerzielen 1991    
Allerzielen 1992 Allerzielen 2007  
Allerzielen 1993     

 

 

                     PAROCHIE SINT THOMAS VAN KANTELBERG
1962 – 1967 Allerzielen 2021                                                                                
1967 – 1969  
1969 – 1971  
1994 – 1995  
Allerzielen 2000  
Allerzielen 2006  
Allerzielen 2009  
Allerzielen 2010  
Allerzielen 2011  
Allerzielen 2012  
Allerzielen 2013  
Allerzielen 2014  
 Allerzielen 2015  
Allerzielen 2016  
 Allerzielen 2017  
Allerzielen 2018  
Allerzielen 2019  
Allerzielen 2020  

 

JAARBIDPRENTJES VERENIGINGEN EN ANDERE ORGANISATIES
brandweer Brugge 1972 – 1974
ACW 1956 -1957
 ACW 1958 – 1959