Sint-Vincentiusvereniging

Print Friendly, PDF & Email
De Vincentiusvereniging is sinds 1888 actief te Sint-Kruis en telt een 10- tal onbezoldigde vrijwilligers. De Vincentiusleden willen discreet kennismaken met hulpbehoevende medemensen in de eigen buurt- of parochiegemeenschap en voor hen de meest dringende materiële noden onmiddellijk lenigen. Tevens pogen zij deze medemensen op weg te zetten naar nieuwe hoop en zelfredzaamheid en naar hernieuwd vertrouwen in zichzelf, de betrokken instanties en de anderen via morele steun en begeleiding.
Voor informatie telefoneer naar 050 84 09 49, 050 35 83 54 of 050 35 84 20 en bij heel dringende gevallen naar het permanent secretariaat 0476 30 80 87.
De vereniging wordt gesteund door giften, legaten, omhalingen, benefietconcerten, steunacties en bij speciale schenkingen door jubilarissen of andere weldoeners. Stortingen worden in dank aanvaard op het rekeningnummer BE04 0682 4458 5931 van Sint-Vincentiusvereniging Sint-Kruis. (fiscaal attest vanaf 40 euro op aanvraag!)
 
 

Wees solidair in moeilijke tijden

S.O.S. – Doe een gift! –

De energiecrisis na de coronaperiode slaat hard toe. Mensen in armoede hebben ons  meer dan ooit dubbel nodig! Voeding, kledij, huisvesting of onderwijs: onze solidariteitsacties kosten handenvol geld maar blijven broodnodig. Daarom zijn giften nu zeker van harte welkom!

Steun uw lokale vereniging! Wij zorgen ervoor dat uw steun voor onze plaatselijke noodlijdenden welbesteed wordt.

Er zijn 3 mogelijkheden om de plaatselijke conferentie te steunen:

1.Overschrijven via rekening van Nationale Raad BE02-3100-3593-3940

Met vermelding: ‘Voor conferentie Sint-Kruis 534’, met belastingvermindering.

 Elke gift van 40 € of meer per jaar geeft je recht op een fiscaal attest.

 Daarmee kan je 45% van je gift recupereren.

Minder voordelig: de schenker krijgt een fiscaal attest, maar  de conferentie krijgt

 maar 85% van de gift. (15%  gaat uit solidariteit naar conferenties in nood)

 

2.Steun het speciale subsidieproject ‘ Het Kantelhuis  van Sint- Kruis’ via Crowdgiving, met belastingvermindering.

Elke gift van 40 € of meer per jaar geeft je recht op een fiscaal attest.

Daarmee kan je 45% van je gift recupereren.                                                                Ctrl+klik: https://crowdgiving.be/nl/donations/het-kantelhuis-van-sint-kruis/

 of googel: Het Kantelhuis van Sint-Kruis – Crowdgiving                                      

Meest voordelig: de schenker krijgt een fiscaal attest en de conferentie krijgt het volle bedrag van de gift.

3.Rechtstreeks op de rek. BE04 0682 4458 5931 van confrentie Sint- Kruis, zonder  belastingvermindering.

Minst  voordelig voor de schenker, want die  krijgt geen fiscaal attest.

Meest voordelig voor de conferentie, want die krijgt het volle bedrag van de gift.

Elke 2de zaterdag van de maand van 8.30 tot 10.30 uur is er gratis voedselbedeling in ‘Kantelhuis van Sint- Kruis’, Kan. Decoeneplein 2 .

 

Kom dus af naar de achterste lokalen op de site van’t Couvent in Sint-Kruis/ Male. Die voedselbedeling is een organisatie van Sint-Vincentiusvereniging Sint-Kruis.

Info bij diaken Bart Verhelle  bart.verhelle@live.be ,

voorzitter Maurice Vanparys maurice.vanparys@skynet.be ,

of secretaris Antoon Hollevoet  antoon.hollevoet@telenet.be  (0476/ 308 087)