Zusters van de Kindsheid van Maria ter Spermalie Brugge

Print Friendly, PDF & Email

De Zusters van de Kindsheid van Maria ter Spermalie Brugge kwamen op het einde van de jaren 1880 naar de gebouwen van het toenmalige “Wezengesticht”- het huidige Nieuwland – om er in te staan voor de opvang en de opvoeding van wezen en verwaarloosde kinderen. 

Enige tijd geleden werd er op dat domein een blauwstenen gedenksteen gevonden met daarop de namen van dertien zusters die in “ ’t Weezenhuis van ’t Heilig Hert” zijn overleden.

gedenksteen zusters der kindsheid van Maria

 

De opsomming op de gedenksteen van overleden zusters van Spermalie in het Wezengesticht van Sint-Kruis begint met zuster Macaria (Maria Van Iseghem), overleden in 1922, en eindigt met zuster Ignace (Herminie Sobrie), overleden in 1944 (foto: Michel Van den Brande, archief WHSK).

                       

 

De meeste Spermaliezusters van het Wezengesticht werden begraven op het noordelijk deel van het kerkhof rond de dorpskerk van Sint-Kruis, in de schaduw van de grote taxusboom.
Vanaf 1952 worden zusters van Spermalie begraven in rij 50B van de begraafplaats op het einde van de Pastorieweg.

grafsteen zusters van spermalie
Het grafmonument op de huidige begraafplaats van de Zusters van Spermalie in Sint-Kruis.
Op de drieledige grafplaat staan, in volgorde van overlijden, zuster Felicitas, gestorven in 1952, tot zuster Dora Hanssens, gestorven in 2013.