Symboolvloer

Print Friendly, PDF & Email

Geregeld bespreken we dit nieuwe liturgische jaar een feest via een kunstwerk uit een van de twee Sint-Kruise kerken. Wie de kerk Heilig-Kruisverheffing binnenkomt, vindt rechts (het zuidwesten) de Kruiskapel. Dit was vroeger de rouwkapel of dodenkapel, symbool voor de eindigheid van ons leven. Daar stond de kist van de overledene. De noordwestelijke kapel, aan de andere kant van de ingang, is de doopkapel, symbool voor nieuw begin. Je stapt de kerk dus letterlijk binnen tussen je doopsel en begrafenis. Dezer dagen beleven we ook het einde en het begin van een kerkelijk jaar.

 

Sinds 2007 heeft de kapel de functie van expositieruimte. De spotjes floepen aan bij het betreden ervan en de panelen over de historiek van de kerk krijgen zo alle aandacht. Maar heb je al eens op de vloer gelet? Negentien tegels dragen een symbool dat telkens verwijst naar een kerkelijke feestdag. Eén feest torent letterlijk boven de andere uit: een vierkante zuil duwt een twintigste tegel in de hoogte. Op de flank van de zuil staat een paaskaars als symbool voor Pasen, hét centrale feest in ons geloof: de verrijzenis van Christus.

Symboolvloer advent

Omdat met het feest van Christus Koning het kerkelijk jaar eindigde (zondag 22 november) en de cyclus van liturgische feesten opnieuw begon op de eerste zondag van de advent (zondag 29 november), staan we even stil bij drie symbooltegels. De tegel met het kroontje met eronder de Griekse hoofdletters Chi (X) en Rho (P), de beginletters van Christus, verwijst naar het feest van Christus Koning, einde van het liturgische  jaar. Dit is traditioneel ook een feestdag voor de jeugdbeweging Chiro. De vier kaarsjes op een andere tegel doen uiteraard denken aan de advent en de Davidster op een derde tegel staat voor Kerstmis, waarop wij de geboorte van de “Zoon van David” vieren.

Het is pastoor Jan Rossey die als kalligraaf de symbooltegels ontwierp. De Brugse letterbeeldhouwer Pieter Boudens realiseerde ze in 2007. Dat jaartal staat op de zuil. Pastoor Rossey werd dat jaar vijftig jaar en was toen tien jaar pastoor. Deze jubilea, een verzakking in de vloer en de nood aan een nieuw orgel zorgden voor een opportuniteit. Het project Drievoud zou de kerk in 2007 modern opwaarderen. Architect Pieter Deruwe, later ook diaken gewijd, kreeg de denkoefening om de inkom van de kerk eigentijds te verfraaien. De firma Carpels uit Sint-Kruis legde de vloertegels. De meerkosten voor de symbolen werden betaald door mecenassen. Gulle parochianen of organisaties, zoals het klooster Mariawende, konden voor 100 € peter of meter worden van een feesttegel. Het zou interessant zijn op te zoeken wie welke tegel sponsorde, wetend dat sommigen bescheiden anoniem willen blijven.

Als je komende dagen of weken de kerk bezoekt, moet je zeker eens de vloer bekijken en nagaan welke symbolen je kunt verbinden met een feest. Het zoeken is zelfs leuker als je niet alleen bent. Aan hoeveel kom je? Dank zij dit artikel haal je alvast minstens 4/20.  Bekijk daarna eens goed het laatste paneel.  Voor wie niet in staat is de kerk te bezoeken: hier alvast de symbolen.

Eric Colenbier (Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis)