Reguliere Kanunnikessen van het Heilige Graf

Print Friendly, PDF & Email

In het begin van de jaren 1950 werd de gehele site van het kasteel van Male in Sint-Kruis door eigenaar Charles Gillès de Pélichy overgedragen aan de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf. Bij deze zusters Augustinessen, die uit Turnhout waren overgekomen, sloten zich de laatste zusters van de Brugse Sint-Trudo-abdij aan en samen stichtten zij in het historische kasteel de nieuwe abdij Sint-Trudo Male.

kapel abdijmale
De kapel van de abdij, met daarin de bekende kruisweg van Servaes, werd destijds grondig gerestaureerd dank zij pater Nicolaus De Roover, de laatste Duinheer die in 1833 werd begraven op het kerkhof van Sint-Kruis. 
Foto: Monique Depraetere

 

In de bibliotheek van het klooster hing een lijst van de zusters die sedert hun verblijf in Male gestorven zijn. Zij werden begraven in de immergroene begrafenistuin in het bos van het kasteel. 

kerkhof abdijmale
De sobere stemmige begraafplaats van de “zusters van Male”

 

zustermale
In de periode 1954-2012 zijn 26 zusters van de Sint-Trudo abdij in Male gestorven 
foto: Michel Van den Brande

In 2013, bij de verhuis van deze Maalse kloostergemeenschap naar het klooster van de Hospitaalzusters van Sint-Jan in Brugge, werd deze begraafplaats opgeheven en werden alle overleden zusters overgebracht naar een nieuwe site op de Brugse begraafplaats Blauwe Toren.