Jezus in de woestijn – labyrintvloer

Print Friendly, PDF & Email

De labyrintvloer in Sint-Kruis (2003)

Detailtegel symboolvloer

Met Aswoensdag zegt het askruisje hoe broos en vergankelijk we zijn: ten opzichte van de eeuwigheid slechts as in de wind. Om onze navigatie tijdig bij te stellen krijgen we opnieuw veertig dagen tijd om ons te heroriënteren. In de doopkapel van de kerk Heilige Kruisverheffing sluit een labyrint aan bij die idee.

Veertig dagen in de woestijn

Nadat Jezus zich had laten dopen, verbleef Hij veertig dagen en nachten zoals Johannes de Doper in de woestijn van Judea. Hij weerstond aan enkele bekoringen. Macht, bezit en eer spraken Hem niet aan. De duivel ving bot. Onze veertigdagentijd vindt hier zijn oorsprong. Ook  Mozes bezon zich veertig dagen in de woestijn en zwierf nadien zelfs veertig jaren rond met zijn volk in de Sinaïwoestijn. Meerdere christenen zochten, geïnspireerd door Jezus, woestijnen op om zich in gebed en soberheid aan God te wijden. In de woestijn komt een mens zichzelf tegen en zeker als je leven ongekozen een uitdagende woestijn wordt. Sommigen verdwalen dan, anderen vinden hun weg.

Vloerlabyrinten

In gotische kathedralen zoals die van Chartres, Rouen of Amiens, wordt het gelovige leven van een christen vergeleken met een labyrint en in tegels uitgetekend in de kerkvloer. Dat was vroeger niet zo moeilijk omdat er toen geen stoelen stonden. Bedevaarders liepen het parcours biddend of mediterend af zonder zich te moeten concentreren op het zoeken naar de juiste weg. Een labyrint is namelijk geen doolhof, enkel een kronkelweg richting uitgang of centrum. Het kerklabyrint zegt: als je Christus zoekt, verdwaal je niet. Er is slechts één Weg, Waarheid en Leven: Christus (Joh 14,6). Mocht je toch afwijken van het pad, dan wijzen biechtstoelen jou er op dat herkansing mogelijk is.

De labyrintvloer van Sint-Kruis (2003).

Labyrintvloer Sint-Kruis
Centrale tegel van het labyrint

 

 

 

 

 

 

 

Beschadigde vloertegels in de doopkapel en het kerkjubileum ‘150 jaar neogotische kerk Heilige-Kruisverheffing’ zorgden in 2003 voor een opportuniteit. Pastoor Jan Rossey zag daar een leuke uitdaging in om iets speciaals te doen met de vloer. Hij besloot samen met het kerkbestuur de doopkapel te voorzien van een mini labyrint.

De firma Carpels uit Sint-Kruis legde de nieuwe vloer volgens het patroon dat pastoor Jan had uitgetekend. Door drie zandtinten te gebruiken, bekwamen ze met de tegeltjes een parcours. De enige extra kost was het centrale tegeltje, het eindpunt van het labyrint. Pastoor Jan Rossey bedacht als kalligraaf het ontwerp: het jaartal 2003 en een kruisje in bladgoud. Het labyrint zegt: hou je ogen gericht op Jezus, de gids. De Brugse letterkapper Pieter Boudens kapte het tegeltje.

Wie niet in de kerk kan geraken, kan thuis op de foto het beige parcours afleggen, zoals vormelingen dat elk jaar gewillig doen tijdens een voorbereidende rondleiding in de kerk. Ze zijn telkens verrast van de afstand die ze daarvoor moeten afleggen. Christen zijn is dan ook een levenswerk. De 375 beige tegeltjes van 10 cm vormen samen met de voegen…….. veertig meter. Toeval of doordacht?

Eric Colenbier (Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis)