OKRA Male nodigt uit

op donderdag 7 maart 2024 om 14  uur  in de benedenzaal van ’t Couvent. 

LENTEBINGO        

Aanvang met een lekker kopje koffie

Afroeping van de nummers

Wij spelen telkens voor een volle kaart

Alle prijzen bestaan uit voedingswaren

Wij sluiten af met koffie en een gebakje

 Okra leden: €10,00   inschrijven t.e.m. vrijdag 1 maart 2024

Graag rechtstreeks betalen op de Okra Male rek: BE 72 7310 5180 2116

Of bij Willy Declerck: Baljuwlaan 4, Male

Betaald is ingeschreven. Tel 050 67 42 02 ts 18 en 19 u