Wie wil graag koffiemoment 1 keer per maand?

We horen af en toe dat mensen het fijn vinden wanneer ze na de viering nog even kunnen napraten. Het is natuurlijk nog fijner als er koffie bij komt. We willen graag 1 keer per maand zo’n koffie-na-de-mis-praatje houden, indien vooral jullie dit zien zitten. Het pastoraal team wil hiervoor graag jullie hulp inroepen. Wie graag mee wil meewerken om dit idee een kans te geven en mee te denken om dit waar te maken, geeft best zijn of haar naam op bij parochieassistente Lien.